Bài kiểm tra danh cho các lớp

 • Luyện thi LQĐ
 • 78A
 • 78B
 • Các ông kẹ lớp 10

Problems

Problem Points AC Rate Users
minict10 200p 72.0% 113
minict11 200p 19.3% 94
minict12 300p 34.1% 67
divisor01 200p 57.0% 99
divisor02 200p 29.2% 96
divisor03 200p 20.0% 38

Comments


 • 0
  minhle20168  commented on Oct. 12, 2020, 7:45 p.m.

  ông kẹ lớp 10 chắc có lẽ là anh a518backtrack


 • 0
  N7hoatt  commented on Oct. 11, 2020, 5:46 p.m.

  bài bignum thì sai python là ac


  • 0
   saicongminh  commented on Oct. 12, 2020, 11:04 a.m.

   ko cần đến bignum đâu bạn:D


   • 0
    N7hoatt  commented on Oct. 12, 2020, 5:46 p.m.

    ok a


 • 0
  Lê_Gia_Khánh  commented on Oct. 11, 2020, 10:54 a.m.

  Hóng sol bài cuối :))


  • 0
   a522QuangNHN  commented on Oct. 11, 2020, 11:43 a.m.

   Bài cuối dễ lắm


   • 0
    Lê_Gia_Khánh  commented on Oct. 11, 2020, 1:46 p.m.

    Xin hint với anh Quang :))


    • 1
     a522QuangNHN  commented on Oct. 11, 2020, 2:11 p.m. edited

     Có:

     • x % y >= 0

     • y % z >= 0

     • x % z >= 0

     Mà 3 số đó cộng lại bằng 0 nên x % y = y % z = z % x = 0

     ==> x chia hết cho y và y chia hết cho z (==> x chia hết cho z)

     Vì x, y, z <= 10^4 nên chay 2 vòng i, j từ 1 đến 1e4 (lưu ý chỉ chạy các số j mà j chia hết cho i)

     Có i (x sau khi thay đổi) và j (y sau khi thay đổi) tìm được k (z sau khi thay đổi) tối ưu

     Từ đó có thể tính được số thao tác cần dùng và tính min.

     Bonus: Nếu thay đề thành x % y + y % z + z % x = 0 thì bài toán dễ dàng hơn nhiều.


 • 1
  Tanphuc  commented on Oct. 11, 2020, 9:45 a.m.

  Nhìn mấy pro làm mà trầm cảm quá


 • 0
  Tanphuc  commented on Oct. 11, 2020, 9:41 a.m.

  Trầm cảm-ing


 • 0
  n1baont  commented on Oct. 11, 2020, 8:01 a.m.

  mới vô là em ghim bài 1 rồi nha a ý


 • 1
  Toilaaibanbietko7A4  commented on Oct. 11, 2020, 7:59 a.m.

  Thui kệ đi, ko rate cx đc, miễn răng được luyện tập để chuẩn bị đi thi THT là được


  • 0
   n1tuandq  commented on Oct. 11, 2020, 10:35 a.m.

   Anh Phú đây đúng k


 • 0
  Small  commented on Oct. 11, 2020, 12:08 a.m.

  Đây là vài test kiểm tra lại trình độ các bạn học tại TT Tân Khoa nên ko có rate.


 • -1
  N7hoatt  commented on Oct. 10, 2020, 6:54 p.m.

  ko rate à


 • 0
  tuanha2  commented on Oct. 10, 2020, 3:48 p.m.

  "Các ông kẹ lớp 10" mà vào đây thì phá đảo chắc rùi