Mật Ong


Submit solution

Points: 500 (partial)
Time limit: 0.8s
Memory limit: 512M

Author:
Problem type

Một đàn ong mật có \(N\) con được đánh số từ \(1\) đến \(N\), con thứ \(i(1 \le i \le N)\) có trọng lượng là số nguyên \(A_i\).

Biết rằng nếu một con ong có trọng lượng \(X\) thì trong một ngày sản xuất được lượng mật là \(X * f(X)\), với \(f(X)\) là số ước dương của \(X\).

 • Yêu cầu: Hãy tính tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.

 • Input:

  • Dòng đầu ghi duy nhất số nguyên dương \(N\).
  • Dòng thứ hai lần lượt \(A_1,A_2,...,A_N\), các số cách nhau ít nhất một dấu cách.
 • Output:

  • Một số duy nhất là tổng lượng mật sản xuất được trong một ngày của cả đàn ong.
 • Sample input:

  4
  1 2 3 4
 • Sample output:
  23
 • Ràng buộc:
  • 30% số điểm tương ứng với : \(N \le 1000 , A_i \le 10^8 .\)
  • 30% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 10^6 .\)
  • 20% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 2.10^7 .\)
  • 20% số điểm tương ứng với : \(N \le 10^5 , A_i \le 10^8.\)

 • Nguồn : Đề thi HSG 2020 tỉnh Quảng Trị

Comments


 • 0
  codedao  commented on Oct. 18, 2020, 10:05 p.m.

  Bày em với mọi người 45/50 :<<<


 • 0
  algorit  commented on Oct. 16, 2020, 2:15 p.m.

  Bài này test còn yếu nên mọi người thông cảm :"(

  3 test cuối hơi có vấn đê :"(


  • 0
   hhoangcpascal  commented on Oct. 16, 2020, 5:41 p.m.

   Để anh thêm 3 test trâu vào cho


  • 0
   hhoangcpascal  commented on Oct. 16, 2020, 5:31 p.m.

   Sinh n = 100000, các số đôi một phân biệt luôn


   • 0
    algorit  commented on Oct. 17, 2020, 12:30 a.m.

    Bộ test ngon rồi, nhưng tiếc là kk có quyền chấm lại :"(((


 • 0
  hhoangcpascal  commented on Oct. 15, 2020, 8:52 p.m.

  Nãy giờ code sai Miller :< mất vài đấm :<<


  • 0
   algorit  commented on Oct. 15, 2020, 9:22 p.m. edited

   Ghe qua


   • 0
    hhoangcpascal  commented on Oct. 15, 2020, 9:23 p.m.

    Bài đó chỉ cần duyện cbrt(A) + Rabin_Miller là xong


    • 0
     BichSonNhat  commented on Oct. 15, 2020, 9:53 p.m.

     Kinh 1,8 MB :( Anh Hoàng hack rồi


     • 1
      hhoangcpascal  commented on Oct. 15, 2020, 10:03 p.m.

      Thì anh có xài mảng kích thước 3 chứ mấy :V


 • 0
  bin9638  commented on Oct. 15, 2020, 5:52 p.m.

  Nghe mùi đề tỉnh


  • 0
   TCA_Khoa  commented on Oct. 16, 2020, 7:21 p.m.

   thì là nó mà y đúc


  • 0
   algorit  commented on Oct. 15, 2020, 8:11 p.m.

   =))))))))))))))