Phần tử độc nhất


Submit solution

Points: 200 (partial)
Time limit: 0.7s
Memory limit: 128M

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên \(a_1\), \(a_2\), \(a_3\),..., \(a_n\), ta gọi \(x\) là một phần tử độc nhất của dãy nếu giá trị \(x\) chỉ xuất hiện đúng một lần trong dãy. Biết rằng: ngoại trừ phần tử độc nhất, mỗi một giá trị còn lại trong dãy \(a\) đều được lặp lại đúng hai lần. Bạn hãy tìm ra phần tử độc nhất đó nhé!


Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(n < 10^7\) thể hiện độ dài của dãy \(a\).

Dòng tiếp theo chứa \(n\) số nguyên dương \(a_1\), \(a_2\),..., \(a_n\) \(\left(a_i \leq 10^9\right)\).


Output

Phần tử độc nhất của dãy \(a\).


Ví dụ

Input
7
1 2 1 5 3 3 5
Output
2

Comments


 • 0
  Lê_Gia_Khánh  commented on Oct. 11, 2020, 4:58 p.m.

  À thay cin bằng scanf là ac :))


  • 0
   N7hoatt  commented on Oct. 16, 2020, 9:51 p.m.

   là sao anh


 • -1
  Lê_Gia_Khánh  commented on Oct. 11, 2020, 4:49 p.m. edited

  bài này 1 for cũng không ac luôn :))


 • -3
  lgiang01  commented on Oct. 10, 2020, 11:06 p.m.

  ai có thể gợi ý cho mình được ko ạ