Contest #05/2022

Contest vào thứ 7 hằng tuần. #05

CHÚ Ý: Bài tập sẽ được thêm vào trong vòng 1 tiếng đầu tiên.

  • Thời gian làm bài: 180 phút - (bắt đầu tham gia contest sẽ tính giờ làm bài)
  • Contest diễn ra từ 20h00 thứ 7 đến 21h00 chủ nhật
  • Mỗi bài có 03 lần nộp

Problems

Problem Points AC Rate Users
Cặp số nguyên tố sinh đôi 200p 56.9% 27
Cắt mảng 1 1 4.3% 1
i quy 1 0.0% 0
Bóng đèn 1 0.0% 0
Biến đổi SNT 350p 33.3% 7

Comments

There are no comments at the moment.