Rank Username Points Problems About
1 6910 85
2
luongcbn
Lương
8743 73
3 2200 6
4 1203 6
5
DuckGuy
Code tặc
14259 32
+ Rất ngoan từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết cóp code là gì
+ Thích màu xanh dương
+ RẤT RẤT ghét đứa có chiều cao hơn mình
6 5894 23
7 4946 10
8 10695 41
9 2176 10
10 2379 34
11
zuong02
Nguyễn Hoàng Dương
2938 29
12 2154 25

heloo

13
LMKmaidinh
Nhật Minh
3005 32

good day

14 3157 42
15 3097 37
16 3044 34
17 1235 6
18 0 0
19 8602 22
20 1921 18
21
quangminh79766
Tùng Bách
535 6

22 2888 27
23
Tranglinh
11t2_TrangLinh
3142 40

code để vui thoii =))))

24 2037 21
25 1310 7
26 0 0
27 1562 2
28 1737 14
29 101 1
30 897 2
31 1157 5
31 1157 5
33 1310 7
34 1960 8

35 988 3
36 1310 7
37 0 0
38 801 1
39 288 3