Lớp a5 2022 Members


Rank Username Points ▾ Problems About
1 1603 N7hoatt - (Trần Thái Hòa) 9157 612
2 1410 David - (Đoàn Bá Anh) 9026 465
3 1090 kienhc - (Hồ Chí Kiên) 8419 384
4 1589 lehieuvts - (Lê Phúc Hiếu) 8376 470
5 1436 a522QuangNHN - (Nguyễn Hữu Nhật Quang) 8207 238
6 1805 edatnvt - (Nguyễn Viết Thành Đạt) 8187 426
7 1448 tkkhanghuynhminh - (Huỳnh Minh Khang NHU) 7639 318

"Most of the good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program." - Linus Torvalds.

8 1510 a522Kienth - (Trịnh Hoàng Kiên) 7011 258
9 1316 n1hLongLT - (Lê Trần Hoàng Long) 6824 279
10 1425 a522ThanhDV - (Đặng Văn Thành) 6380 204

Revenge a522 HNUN

11 1198 A522BaoDNN - (Đặng Nguyễn Ngọc Bảo) 6182 181
12 1269 HoaiAnDeepTry 6087 143
13 794 huyismyname 5662 121
14 1562 a522PhuLBA - (Lê Bá Anh Phú) 4658 39
15 hoangnn12 - (Nguyễn Như Hoàng) 4638 76

Tôi là Hoàng

16 1361 tamcktv 3111 22
17 1584 altdatnvt 1847 9

Acc phụ của edatnvt :D

18 nnhoang 872 11
19 a521kienduong 573 3
20 longlth 297 2
21 testcpp 277 2
22 689 a522HNUN 272 4

Revenge A522ThanhDV

23 649 a522ff 50 1
24 giahuyisme 0 0
24 hoangngu 0 0
24 Nomis 0 0
24 HKLB 0 0
24 hoangnn321 0 0
24 nnhoangnn3 0 0
24 TKMHACKCODE 0 0
24 FrankPat 0 0
24 mimibetti1 0 0
24 nhentrang_2509 0 0
24 han 0 0
24 Hectorflact 0 0
24 969 Em_moi_tao_lai_nick 0 0
24 949 LTHLcp 0 0