Discuss 19$


Comments


 • 1
  mcsmuscle  commented on 8:47 p.m. 21 jan, 2022

  cho xin 1 tý hint nho nhỏ ạ


 • 1
  stack_queue_4977  commented on 3:30 p.m. 14 jan, 2022

  Update: Đã thay đổi cách chấm điểm.

  Cách chấm điểm này sẽ tránh được tình trạng bị TLE nhưng vẫn ăn full điểm.


 • 1
  huyhau6a2  commented on 6:19 p.m. 30 dec, 2021 edit 2

  sau 3 năm cuối cùng cũng ac, khó thật đấy