Ngày kỷ niệm (TS10LQĐ 2018)

View as PDF

Submit solution

Points: 200 (partial)
Time limit: 1.0s
Scratch 5.0s
Memory limit: 64M
Scratch 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Để kỷ niệm ngày 5/6/2018 là ngày thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn của mình, bạn Mây muốn đặt ra một bài toán nào đó có liên quan đến ngày thi. Sau một lúc suy nghĩ, Mây phát hiện ra rằng, nếu dùng số 562018 ghép lại với nhau một số lần sẽ được một số ~K~ là bội của một số nguyên tố ~N~ cho trước nào đó (ở đây số ~N~ khác 2 và 5; ~N~ không phải là ước của số 562018). Chẳng hạn, với ~N = 3~ thì ta có thể ghép được số ~K = 562018562018562018~ là bội của 3.

Yêu cầu: Cho trước số nguyên tố ~N~ (~N~ khác 2 và 5; ~N~ không phải là ước của số 562018). Hãy tìm số lượng các chữ số của số ~K~ nhỏ nhất là bội của số ~N~ (~K~ là số tạo thành từ việc ghép số các số 562018 như đã nói ở trên).

Dữ liệu

  • Một số nguyên tố ~N\ (N < 562018)~.

Kết quả

  • Ghi ra một số nguyên là số lượng các chữ số của số nguyên ~K~ như đã trình bày ở trên.

Sample Input

3

Sample Output

18

Nguồn: TS10LQD 2018


Be the first to comment

Comments

There are no comments at the moment.