Discuss Số nguyên tố (OLP 10 - 2019)


Comments


 • 2
  thachdeptrai  commented on 6:51 p.m. 13 jan, 2022

  sao bài này em sàng trên đoạn vẫn sai ạ nó ra đáp an khớp hết mà vẫn là wrong answer


 • -1
  minhtuanitk20  commented on 2:44 p.m. 15 nov, 2021

  bài này sàng trên đoạn


 • 3
  VoBaThongL921  commented on 2:21 p.m. 14 oct, 2021 edit 2

  Sàng nguyên tố trên đoạn nha mọi người, đừng nhìn cái giới hạn 1e9 mà sợ :)


 • -1
  minhtuanitk20  commented on 2:22 p.m. 2 oct, 2021

  how to ac bài này


 • 1
  minhtuanitk20  commented on 1:28 p.m. 2 oct, 2021

  bài ni test cen vá