Rank Username Points Problems About
1 2659 thenymphsofdelphi - (Trần Xuân Bách) 11181 497
2 2613 a520anhlnb - (Lê Ngọc Bảo Anh) 11268 438
3 2523 _Kuro_Neko_ - (Hoàng Như Vinh) 4578 22
4 2523 hollwo_pelw 1269 10
5 2446 darkkcyan 5052 26
6 2442 fireflyEX 9420 65
7 2409 TrungNotChung - (Phạm Xuân Trung) 8784 97
8 2390 VietCT - (Trần Sơn Việt) 8389 42

Tính cách: Đẹp trai, vui tính, học giỏi.

Bệnh lý: Mắc bệnh hay xạo l

9 2372 Flower_On_Stone - (Nguyễn Đức Thuận) 5806 33
10 2367 NghiaST_M - (Lê Hữu Nghĩa) 8401 66

This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

11 2273 dangquan6b - (Nguyễn Đăng Quân) 10325 98

Thích màu xanh, ghét ai học giỏi hơn mình :>

12 2271 F_My_L1fe - (Trần Khôi Nguyên) 358 6
13 2268 zipdang04 - (Đặng Xuân Minh Hiếu) 11211 347

Hallo

14 2259 hungby04 - (Nguyễn Đức Hùng) 991 8
15 2243 negar52755 312 6
16 2237 yzus - (Vũ Huy Hoàng) 842 7
17 2228 quydang251 - (Nguyễn Quý Đang) 218 6
18 2226 nhphucqt - (Nguyễn Hoàng Phúc) 9225 189

Nguyễn Hoàng Phúc - 2k4

19 2217 bao - (Trương Văn Quốc Bảo) 7527 30
20 2214 ngpin_04 - (Nguyễn Phú Bình) 10007 73
21 2209 tkdanhk - (Hồ Khánh Đan - ĐTR) 8535 518

🙂 bùn 🙂

22 2186 KienTran - (Trần Trung Kiên) 233 6
23 2182 owouwu 4862 24
24 2177 cht_aminh - (Nguyen Anh Minh) 185 5
25 2166 samau07012005 8139 79
26 2149 nero 261 6
27 2146 cthau 7771 43
28 2139 two_sides - (Nguyễn Hoàng Vũ) 4101 14

i feel so good.

29 2139 ntnguyen - (Nguyễn Tân Nguyên) 1168 9

My VNOJ account.

30 2136 NMFF0B0H 670 8
31 2132 DeMen100ms - (Võ Khắc Triệu) 9496 254

Võ Khắc Triệu (a.k.a Dế)

Codeforces

32 2116 ldn694 - (Lê Đức Nhuận) 10020 307
33 2109 Monarchuwu - (Lê Minh Hoàng) 10226 175
34 2104 Trigger_xD 2701 11

beneath the gold, the bitter steel

35 2103 BetterAndBetter 4408 27

\(Thi\) \(Cho\) \(Vui,\) \(Không\) \(Vui\) \(Thì\) \(Đợi\) \(Khi\) \(Nào\) \(Vui\) \(Rồi\) \(Thi\) \(=="\)

36 2103 buidangnguyen2005 - (Bùi Đăng Nguyên) 6249 34
37 2092 bossudw - (Nguyễn Ngọc Thiên Ân - Đ.Nai) 2885 9
38 2091 hotboy2703 496 7
39 2077 Play_With_Mino - (Vũ Duy Tùng - Đ.Nai) 3601 15
40 2073 HP_vutienannguyen - (Vũ Tiến An Nguyên) 1647 9
41 2067 letangphuquy - (Lê Tăng Phú Quý) 11648 412

Không ai cả.. (>‿◠)✌

42 2066 Darkness 1365 7
43 2056 biot_ductoan - (Lê Đức Toàn) 7266 53
44 2055 VQT 1126 7
45 2051 NaughtyWind 5111 94
46 2051 FireGhost130104 - (Nguyễn Tuấn Tài) 2335 13
47 2050 FanCuaAnhSpyOfGame 1398 5

Words cannot describe how much I love Spy, his cute voice makes me love him more than anything else in my entire life. Every time i hear his high pitched angelic voice I just want to give him a great big hug and pat him on his head.

I want to hug him so bad, the absolutely beautiful smile on his face and his amazing brown hair makes me want to brush his hair and make it so he is as cute as physically possible. I love him with every ounce of my living existence. I love you SpyOfGame..

48 2050 flyleaf 1625 7
49 2045 hohohaha 1029 10

ÔNg VUa Bách tracc

50 2044 Kujoh - (Hoàng Minh Thái - TH) 3322 12
51 2043 HMD 9299 127

\[LOVE 💗\]

52 2036 MewnianO21 - (Bùi Nguyễn Đức Tân) 8309 101
53 2032 BJMinhNhut - (Đặng Minh Nhựt) 10172 86
54 2029 PhuocDinh 4126 16

\(\textbf{TQPL}\)

55 2029 tungvh04 - (Vũ Hoàng Tùng) 10934 289

coder không có giải quốc gia D:

56 2028 Fidisk - (Lê Văn Cường) 5022 33
57 2028 1605giabao 1274 6
58 2026 truc12a2cvp - (Đặng Nguyễn Duy Trúc) 1841 12
59 2023 minhtuanltt - (Đỗ Minh Tuấn - LTT) 8879 76
60 2022 HynDuf - (Huỳnh Tiến Dũng CBL) 5906 32
61 2019 deptrai2k7 - (Hoàng Quốc Việt) 6594 103

Love you to the moon and back ~~

62 2018 ntt_nguyenduchuy - (Nguyễn Đức Huy) 3933 23
63 2018 bts - (Nguyễn Gia Bảo) 101 1
64 2017 tktungtd - (Trần Duy Tùng - LTV 5) 4062 156

Chào các bạn! Sở thích của mình là lập trình mọi ngôn ngữ.

65 2014 baohiep 3615 19
66 2013 aaaabbbbcccc 1631 6
67 2010 tien_noob - (Nguyễn Anh Tiến) 9846 176

High school for the gifted students Hanoi University of Education. From CSP with luv <3 : https://www.facebook.com/nguyenanh.tien.9003/

68 2008 phuongman - (Mẫn Thị Bích Phương) 4374 22
69 2007 HilG 1840 6
70 2001 Tienganh123 2203 29
71 1998 BeTapDi - (Lê Công Quốc Hân) 10971 302

\(Càng\) \(Học\) \(Càng\) \(Ngu,\) \(Càng\) \(Ngu\) \(Càng\) \(Phải\) \(Học\) \(o((>ω< ))o\) \(o((>ω< ))o\) \(o((>ω< ))o\)

72 1998 Trafagar2 - (Nguyễn Anh Quân) 401 1
73 1998 LptN21 - (Nguyễn Thanh Phước Lộc) 7985 44
74 1997 nghia051 - (Đặng Trung Nghĩa - D.Lak) 9691 71
75 1989 WuTan - (Vũ Ái Thanh) 12552 285
76 1987 minhcool 919 11
77 1982 kitsune - (Đinh Cao Minh Quân) 9468 245

tôi không làm được

78 1982 AhhShibaaa 9063 113
79 1980 minhhien - (Nguyễn Minh Hiển) 1782 12

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Yêu thích ngành Số học Giải Tích

\[{{v}_{p}}(n!)=\sum\limits_{i=1}^{\infty }{\left\lfloor \frac{n}{{{p}^{i}}} \right\rfloor }=\sum\limits_{i=1}^{\left\lfloor {{\log }_{p}}n \right\rfloor }{\left\lfloor \frac{n}{{{p}^{i}}} \right\rfloor }\] \[\lim \sum\limits_{p\text{ prime}}^{p\le n}{\frac{1}{p}}=+\infty \] \[\prod\limits_{p\le n}{p}\le {{4}^{n}}\] \[\lim \frac{{{\left( \pi (n) \right)}^{2}}}{n}=+\infty \]

80 1979 LoiUwU - (Lôi Đình Nhất) 0 0
81 1977 MrMinhFly - (Vũ Văn Minh) 1358 10
82 1973 nngovannhhungg - (Ngô Văn Hùng) 5290 93
83 1970 bin9638 - (Trần Vinh Khánh) 10286 148

Contest creater

84 1966 hhoangcpascal 11937 299

enter image description here

85 1965 loop 1690 6
86 1964 anhkha2003 - (Lê Phước Anh Kha) 11285 367

\(\textbf{}\) \(\href{http://lqdoj.edu.vn/user/anhkha2003} {\color{darkgreen}{\textbf{anhkha2003}}}\)

87 1960 kjhave - (Nguyễn Ngọc Khánh) 1504 9
88 1952 ntt_lehuychau - (Lê Huy Châu) 3512 24
89 1950 hungt1 1746 7
90 1944 PhanDinhKhoi 9015 317

Codeforces: PhanDinhKhoi

Atcoder: PhanDinhKhoi

91 1944 phamanducvinh 4919 27
92 1944 vodacbaoan 1126 7
93 1941 manthibichloi - (Nguyễn Văn Lợi) 3668 20
94 1939 SPyofgame - (Võ Hoàng Anh) 10910 384

An Editorialist

95 1938 Hikarii 8454 146

minh ga bo me huhu ;-;

96 1938 tcm - (Từ Cảnh Minh - Đ.Lắk) 4726 18
97 1938 jalsol 5114 31

Looking to shine brighter in this world...

98 1928 pvannvuILQD 2253 8
99 1924 tanprodium - (Trần Tấn) 11307 375
100 1924 CHT_QCuong - (Nguyen Quoc Cuong) 65 3