LQDOJ CUP 2022 Testing Round
posted on Dec. 19, 2022, 4:00 p.m.

[LQDOJ CUP 2022: Testing Round]

Xin chào các bạn,

😇 Để đảm bảo cho cuộc thi LQDOJ CUP 2022 được diễn ra thuận lợi thì BTC sẽ tổ chức hai contest nhỏ “Testing Round” trước khi cuộc thi diễn ra để các thí sinh làm quen và test thử hệ thống.
Hình thức của contest sẽ giống hình thức của cuộc thi chính thức.

🎉 Chi tiết contest như sau:
1, Thời gian:

  • Round 1: 20/12 19h - 22h30
  • Round 2: 24/12 19h - 22h30

2, Hình thức

  • Tổ chức dưới hình thức contest trên trang LQDOJ
  • Thời lượng: 210 phút
  • Số lượng bài: 5 bài
  • Cách thức tính điểm: mỗi bài có 100 điểm, gồm nhiều subtask khác nhau. Các bạn có thể nộp nhiều lần. Điểm số từng bài là tổng điểm của từng subtask, điểm của mỗi subtask sẽ lấy lần nộp cao nhất, và điểm chung cuộc là tổng điểm của các bài.

Lưu ý: Mặc dù đây là contest thử nghiệm, bài tập có thể đã trùng lặp với các contest trước, tuy nhiên đề nghị toàn bộ các thí sinh tuân thủ các quy tắc làm bài như những contest rated khác.

🥰 Các chi tiết về contest cũng như cuộc thi sẽ được BTC cập nhật thường xuyên, thông báo lên trang chủ LQDOJ và group LQDOJ.
🥰 Các bạn hãy theo dõi để không bỏ lỡ các cuộc thi nhá!


Comments

There are no comments at the moment.