Tính toán (THTB Hòa Vang 2022)

View as PDF

Points: 200 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: addsubtract.inp Output: addsubtract.out

King là cậu bé rất thích làm toán. Lần này, cậu lấy một biểu thức không dài quá
200000 kí tự chỉ chứa các chữ số cùng hai phép tính + và − rồi tập tính nhẩm. Sau
nhiều giờ khổ luyện, King đã tính xong, nhưng cậu ấy băn khoăn không biết mình có
tính đúng hay không. Các bạn hãy đưa ra đáp án để King có thể kiểm tra bài làm nhé!
Yêu cầu: Cho một xâu kí tự S chỉ gồm các chữ số và hai phép toán +, −. Hãy
tính giá trị của biểu thức.

Input

Đọc ở file văn bản ADDSUBTRACT.INP chứa một xâu kí tự S có
\(n\) kí tự \((2\le n \le 2×10^5 )\) chỉ gồm các chữ số và hai phép toán +, - (Dữ liệu vào đảm
bảo hợp lệ: xâu S không chứa 2 phép tính liên tiếp, và không có phép tính đứng cuối
biểu thức. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc cài đặt thì kí tự đầu tiên luôn là dấu phép
tính)

Output

 • Ghi ra file văn bản ADDSUBTRACT.OUT một số nguyên là kết quả
  của bài toán.

Scoring

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): trong \(S\) chỉ chứa một chữ số.
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1

Input
-1+4+7
Output
10

Comments


 • 2
  obitidev    9:04 p.m. 27 jul, 2022 edited

  có thể bạn chưa biết: kiểu số thực trong c++ (double) có thể lưu trữ số lớn dưới dạng gì đó mình không biết. Nhưng bạn nên thử dụng (double) 1 lần


  • -1
   thanphong    4:55 p.m. 16 apr, 2022

   eval sao chỉ ăn đc có 20 test là sao nhề =))?

   1 reply