Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên a_1,a_2,...,a_n.

Tìm hai chỉ số i,j thỏa mãn:

 • i < j
 • |a_i + a_j| đạt giá trị lớn nhất

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương n (n \le 200 000)
 • Dòng sau ghi n số nguyên a_1,a_2,...,a_n (-10^9 \le a_i \le 10^9)

Output

 • \max(|a_i+a_j|)

Scoring

 • Subtask 1 (30\% số điểm): n \le 2000
 • Subtask 2 (70\% số điểm): n \le 200 000

Example

Test 1

Input
3
1 2 3
Output
5

Comments


 • 0
  scratch_huykhanh  commented on 11:14 a.m. 30 oct, 2022 edit 2

  hmm bài này thì nên dùng jv mn


 • 0
  N7hoatt  commented on 11:27 p.m. 31 jul, 2022

  tag của bài này nên là greedy mới đúng chứ, có thấy toán đâu


 • 0
  huyhau6a2  commented on 5:59 p.m. 11 jul, 2022

  test mẫu phải là 5 chứ


  • 0
   dang7rickroll  commented on 7:52 p.m. 11 jul, 2022

   à quên, sorry bạn. mình chỉnh lại ngay