Tính tích

View as PDF

Submit solution


Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

19:41 GMT+7 1/Apr/2021: các bạn đi khá đúng hướng rồi, nhưng hãy nghĩ xa hơn tí nào...

Chắc các bạn nãy giờ làm bài cũng căng óc rồi, chúng ta hãy nghiêm túc làm một bài đàng hoàng nhé!

Tôi - nhân viên tập sự tập đoàn đa cấp, quyết định học hỏi vị giáo-sư-nổi-tiếng-nào-đó, bao cả công ty mỗi người một ly trà sữa.

Công ty trà sữa Gong-mẹ quyết định khuyến mại - Mua \(n\) ly gộp lại rồi trả góp \(n\) ly: Khi bạn mua $n$ ly trà sữa khác loại, giá của chúng (tính bằng USD) sẽ là tích tất cả các ly nhân lại với nhau. Bạn sẽ trả góp trong 12 tháng.

Tôi đã mua \(n\) ly và nhân viên chuẩn bị nhập vào, nhưng bị lỗi. Bạn hãy giúp chúng tôi nhé!

Input: Một dòng duy nhất số \(n\) và các số \(A_1, A_2, A_3, \dots, A_n\) biểu thị giá của mỗi loại trà sữa tôi mua.

Output: Số tiền tôi phải trả :(

Sample Input:

5 2 4 5 6 1

Sample Output:

240