Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1023M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A_1, A_2,…, A_n. (N ≤ 10^5, A_i ≤ 10^9).

Hãy in số lớn nhất cùng chỉ số của nó, nếu có nhiều số lớn nhất thì in ra chỉ số của số đầu tiên gặp.

Input:

 • Dòng đầu chứa số n, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A_1, A_2,…, A_n.

Output:

 • Dòng đầu chứa số có giá trị lớn nhất, dòng thứ hai chỉ số của nó.

Input

6
91 451 43 3 451 54

Output

451
2

View comments (13)

Comments


 • -1
  tunganh1978  commented on 5:03 p.m. 12 oct, 2021

  Ơ kìa
  có làm gì đâu


 • 0
  huyttyl2008  commented on 4:50 p.m. 12 oct, 2021

  hi ae


 • -4
  tunganh1978  commented on 4:43 p.m. 12 oct, 2021

  Người Yêu của ban HƯƠNG TRâu là Anh TẠ KHẮC HƯNG NHÁ


  • 0
   vuivekoquau  commented on 4:51 p.m. 12 oct, 2021

   tùng phải đợi em Mai nhà "mẹ" Tú nhá


  • 0
   quynhnguyen08  commented on 4:50 p.m. 12 oct, 2021

   người yêu MP sủa ít thôi


  • -2
   duyanhonichan  commented on 4:43 p.m. 12 oct, 2021

   downvote :)))


 • 0
  quangduong0907  commented on 3:41 p.m. 12 oct, 2021 edit 4

  k


  • 0
   quynhnguyen08  commented on 4:49 p.m. 12 oct, 2021 edit 2

   .....................................


  • -1
   duyanhonichan  commented on 4:43 p.m. 12 oct, 2021

   quynhhuong08 giống v ta ei


  • -1
   duyanhonichan  commented on 3:47 p.m. 12 oct, 2021

   Tấu hài


 • 0
  minhkhoidepzai  commented on 10:01 a.m. 17 jul, 2021

  @rikikudo while(cin>>...)


 • -1
  rikikudo  commented on 9:29 p.m. 12 jul, 2021

  bác nào chỉ khai báo nhiều dữ liệu trên cùng 1 hàng vs :(


  • 0
   OKAZU  commented on 10:09 p.m. 15 oct, 2022

   a = list(map(int, input().split()))