Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1023M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A_1, A_2,…, A_n. (N \le 10^5, A_i \le 10^9).

Hãy in số lớn nhất cùng chỉ số của nó, nếu có nhiều số lớn nhất thì in ra chỉ số của số đầu tiên gặp.

Input

 • Dòng đầu chứa số n, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A_1, A_2,…, A_n.

Output

 • Dòng đầu chứa số có giá trị lớn nhất, dòng thứ hai chỉ số của nó.

Example

Test 1

Input
6
91 451 43 3 451 54
Output
451
2

Comments


 • 1
  nguyentheanh2012 9:03 a.m. 10 sep, 2023

  tính chỉ số trong python là gì vậy mn


  • -4
   UserName 10:48 a.m. 24 may, 2023

   1 đấm AC, ez game


   • 0
    scratch_huykhanh 12:39 a.m. 13 apr, 2023

    gần như ai cx mất 1 đấm hết do test case lỗi =(


    • -5
     tk21phucnguyenxuan 3:12 p.m. 18 dec, 2022

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


     • -6
      tunganh1978 5:03 p.m. 12 oct, 2021

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


      • -1
       huyttyl2008 4:50 p.m. 12 oct, 2021

       hi ae


       • -9
        tunganh1978 4:43 p.m. 12 oct, 2021

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

        3 replies

        • -5
         quangduong0907 3:41 p.m. 12 oct, 2021 edit 4

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

         3 replies

         • -6
          minhkhoidepzai 10:01 a.m. 17 jul, 2021

          This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


          • -8
           rikikudo 9:29 p.m. 12 jul, 2021

           This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

           1 reply