Ký tự cũ

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 800 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một ký tự thường, in ra ký tự in hoa tương ứng.

Input

 • Một ký tự là chữ cái in thường.

Output

 • In ra ký tự hoa tương ứng.

Example

Test 1

Input
a 
Output
A

Comments


 • 1
  hoangphucnguyen    7:55 p.m. 4 may, 2024

  mik rất thích dạng bài kiểu này vì tận 800 điểm mà dễ


  • 0
   PY2GTranNguyenAnhKhoi    10:52 p.m. 8 mar, 2024

   sao bài này 800 điểm dữ z :v


   • 0
    kay    8:17 p.m. 7 mar, 2024

    s = input()
    print(s.title())


    • 2
     dxuloc    11:16 a.m. 9 dec, 2023 edited

     -_^


     • 0
      tk21khanhhuynhvannam    4:44 p.m. 13 may, 2022

      cũng dể


      • 2
       a52027duonghn    9:30 p.m. 2 may, 2022

       text = input()
       print(text.upper())


       • -1
        SPyofgame    8:38 a.m. 20 jun, 2020 edited

        Spoiler Alert


        Hint

        • Dùng bảng ASCII tìm điểm tương ứng

        Approach 1

        • Subtract (-)

        \(new_c = c - 32\)

        Approach 2

        • Bitwise (and not)

        \(new_c = c\ \&(\sim 32)\)


        • -1
         mlinh221203    10:16 a.m. 3 jun, 2020

         include <bits/stdc++.h>

         using namespace std;
         int main()
         {
         char a;
         cin>>a;
         cout<<static_cast<char>(a-32);
         }