Biểu thức 1

View as PDF

Submit solution

Points: 300 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Cho một danh sách A gồm n số nguyên và một số nguyên m. Bạn được quyền thực hiện các thao tác thỏa mãn điều kiện sau:

 • Không được thay đổi thứ tự các phần tử của danh sách này.
 • Bạn phải chèn thêm một trong hai dấu {+, -} vào giữa các phần tử của tập hợp.
 • n-1 khoảng giữa các phần tử mà bạn có thể chèn dấu vào.

Ví dụ, với a = [3, 4, 5] bạn có thể thêm vào các dấu biến nó trở thành biểu thức 3 + 4 - 5. Biểu thức này có giá trị là 2.

Nhiệm vụ của bạn trong bài tập này là hãy liệt kê tất cả các biểu thức có thể tạo thành từ danh sách A thỏa mãn biểu thức này có giá trị là m.


Input

 • Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên nm \left(1 \leq n < 22, |m| \leq 5*10^9\right)
 • Dòng thứ hai là n số nguyên A_1, A_2,..., A_n \left(\left|A_i\right| \leq 10^9\right)

Output

In ra nhiều dòng, mỗi dòng là một biểu thức hợp lệ. Các biểu thức in tăng dần theo thứ tự từ điển. Xem ví dụ để in đáp án được chính xác.


Ví dụ

Input

5 0
0 -4 -1 0 -3

Output

0+4-1+0-3
0+4-1-0-3
0-4+1+0+3
0-4+1-0+3

View comments (8)

Comments


 • 0
  mimibetty  commented on 10:18 p.m. 27 dec, 2020

  sao đề nói là có n - 1 khoảng giữa nhưng trong bộ test có n khoảng vậy ạ?


  • 1
   cuom1999  commented on 4:20 p.m. 28 dec, 2020

   n-1 khoảng trống giữa n số


 • -3
  Lê_Gia_Khánh  commented on 8:40 p.m. 28 aug, 2020

  Nguồn VinhDinhCoder nhé mọi người :))


 • 0
  SPyofgame  commented on 1:58 a.m. 23 jul, 2020 edited

  Kuroo, |m| \leq 2 \times 10^9 mà test lại có m = 4214479317 :thonk:


  • -4
   Kuroo  commented on 7:27 a.m. 23 jul, 2020

   lmao mà thôi kệ :(


 • 1
  SPyofgame  commented on 1:54 a.m. 23 jul, 2020

  Cái này đâu phải là chèn dáu đâu nhỉ


  • 0
   jumptozero  commented on 6:21 a.m. 23 jul, 2020
   • Bài này có 2 cách: Cách 1 : Bitmask, Cách 2: Đệ quy quay lui !

   • 0
    SPyofgame  commented on 8:58 a.m. 23 jul, 2020

    Ý minhf là không phải nó chèn dấu :v