Submit solution

Points: 200
Time limit: 1.0s
Memory limit: 122M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

Biết: Not False = True, Not True = False,Not Not False = Not True.

Cho một xâu S không quá 1000 ký tự chỉ bao gồm các từ notTrue hoặc False. In ra kết quả logic đúng.

Input

 • Xâu S bao gồm các từ not, False hoặc True.

Output

 • Kết quả logic của nó (True hoặc False).

Sample Input

not not False

Sample Output
False

sample input

not not not False

sample output

True


View comments (29)

Comments


 • 1
  tkkhanghuynhminh  commented on 11:43 a.m. 21 oct, 2021

  bài này ở bên gốc là DMOJ có tới 498 test case mà sao bên mình 5 case thôi v mấy a :l


  • 5
   dang7rickroll  commented on 2:19 p.m. 21 oct, 2021

   vậy là bạn kêu mình tạo gần 500 test thủ công đó à :((


   • 0
    edatnvt  commented on 9:40 p.m. 28 oct, 2021

    tạo test bằng code cũng dc mà :))


    • 1
     dang7rickroll  commented on 7:28 a.m. 29 oct, 2021

     nó lâu lắm bro, vả lại nó còn nặng máy nữa :((


   • 1
    tkkhanghuynhminh  commented on 2:42 p.m. 21 oct, 2021

    v sao bên DMOJ làm đc thế nhỉ


 • -7
  LeQuangMinh0903  commented on 7:46 p.m. 19 oct, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • 7
  nguyendanghau2006  commented on 1:29 p.m. 17 oct, 2021

  cái sample output 2 hơi quái
  not not not false = not not true = not false = true chớ ???


  • 2
   dang7rickroll  commented on 2:31 p.m. 17 oct, 2021

   Cảm ơn anh. Em đã sửa lại rồi !


   • 1
    nguyendanghau2006  commented on 1:17 p.m. 18 oct, 2021

    dạ em ms vào lớp 10 :((


    • 1
     dang7rickroll  commented on 2:12 p.m. 18 oct, 2021

     ơ nhưng mà em năm nay mới lên lớp 9 chớ mấy :))


  • 0
   minhtuanitk20  commented on 2:05 p.m. 17 oct, 2021

   đọc kĩ đề đi


 • 5
  VoBaThongL921  commented on 1:02 p.m. 17 oct, 2021

  Đề đau đầu thế:v


 • -1
  minhlqTV  commented on 11:42 a.m. 17 oct, 2021 edited

  .


 • 0
  new4letuantu  commented on 11:03 a.m. 17 oct, 2021

  ơ sao bài còn 100 points thế ;-;


 • 0
  nbkfucs  commented on 10:53 a.m. 17 oct, 2021

  Bài này đâu cần chạy trâu đâu :33


 • 0
  dang7rickroll  commented on 10:51 a.m. 17 oct, 2021

  Sorry mọi người, Sample Output 1 là False nhé


  • 0
   lagiahuy  commented on 8:35 p.m. 18 oct, 2021

   Never going to give you up$


 • 0
  n3nhannxt  commented on 10:42 a.m. 17 oct, 2021 edit 2

  theo mình nghĩ là NOT TRUE mới đúng (Không Không sai)


  • 0
   new4letuantu  commented on 10:50 a.m. 17 oct, 2021

   False chứ :v


   • 1
    n3nhannxt  commented on 11:08 a.m. 17 oct, 2021

    no true = flase bạn :))


 • 0
  new4letuantu  commented on 10:39 a.m. 17 oct, 2021

  not not False là true hay not true :vv


  • 0
   lagiahuy  commented on 8:29 p.m. 18 oct, 2021

   not true


   • 0
    new4letuantu  commented on 1:43 p.m. 19 oct, 2021

    lúc đó sample input sai :)