Cánh diều - BANHOC - Tính số bàn học

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Trường mới rộng và đẹp hơn trường cũ, số phòng học cũng nhiều hơn so với trước. Nhà trường định tuyển thêm học sinh cho ba lớp mới với số lượng học sinh mỗi lớp tương ứng là \(a, b, c\). Cần mua bàn cho các lớp mới này. Mỗi bàn không có quá \(2\) chỗ ngồi cho học sinh. Xác định số lượng bàn tối thiểu cần mua?

Input

 • Gồm ba dòng ghi lần lượt \(a, b, c\) (các giá trị số nguyên dương trong \([1, 500]\)).

Output

 • Một số nguyên là số lượng bàn tối thiểu cần mua (xem thêm ví dụ mẫu để biết định dạng output).

Example

Test 1

Input
35 
42 
39 
Output
So ban toi thieu can mua: 59 

Comments


 • 0
  Viet_osu    10:50 p.m. 23 sep, 2023

  vô lý vl =))))


  • -2
   PY2GCaoVanAnhKiet    1:06 p.m. 7 jul, 2023

   Bn cho bài làm mà sao ghi hint?????


   • -2
    tranthanh05012011    7:33 a.m. 7 jul, 2023
    Hint

    a=int(input())
    b=int(input())
    c=int(input())
    def ghe(hs):
    if hs%2==0:
    return (hs//2)
    if hs%2==1:
    return (hs//2+1)
    print('So ban toi thieu can mua:', ghe(a) + ghe(b) + ghe(c))


    • 1
     khoadang09    9:07 p.m. 4 jul, 2023 edited
     summary

     detail

     a = int(input())

     b = int(input())

     c = int(input())

     print("So ban toi thieu can mua:",end = " ")

     print((a + a%2)//2 + (b + b%2)//2 + (c + c%2)//2)


     • -2
      tk22NguyenLeNguyen    10:39 p.m. 7 sep, 2022

      nope


      • -3
       scratch_huykhanh    9:23 p.m. 9 aug, 2022

       tổng số học sinh là 35 + 42 + 39 = 116
       số bàn là 116 : 2 = 58 chứ sao test mẫu output lại là 59 v ạ

       1 reply

       • -20
        tktrangiahuy    8:57 p.m. 31 jul, 2022

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.