Cánh diều - FLOWER - Tính tiền bán hoa

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Mảnh vườn trồng cúc đại đoá có chiều rộng \(m\) mét, chiều dài \(n\) mét. Mỗi mét vuông trồng được một khóm hoa. Mỗi khóm hoa bán được \(a\) nghìn đồng. Em hãy viết chương trình để đưa ra màn hình tổng số tiền thu được khi bán hết hoa trong vườn.

Input

 • Một dòng ghi ba số nguyên lần lượt là \(m, n, a\). Các giá trị là số nguyên dương trong \([1,1000]\).

Output

 • In ra một số nguyên là số tiền thu được khi bán hết hoa trong vườn.

Example

Test 1

Input
5 18 30 
Output
2700 VND 

Test 2

Input
2 6 15
Output
180 VND

Comments


 • 0
  nguyentinh1511    9:20 p.m. 12 apr, 2024

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;
  int main(){
  long long n,m,a;
  cin>>n>>m>>a;
  cout<<(nm)a<<" VND";
  return 0;
  }
  Đảm bảo ac


  • 0
   dangluu2013    9:41 p.m. 2 apr, 2024

   đảm bảo ac


   • 0
    dangluu2013    9:41 p.m. 2 apr, 2024

    m,n,a = map(int,input().split())
    s = (man)
    print(s,"VND")


    • 0
     QuynhChi    7:31 p.m. 26 jun, 2023

     mình làm ra kết quả i chang mà sao nó cứ cho sai hoài vậy, ai chỉ mình với

     máy báo: 2nd token differs - expected: 'VND', found: 'VNĐ'
     ???

     1 reply

     • 0
      xuanphuc165    3:47 p.m. 31 jul, 2022

      bn nào biết cách nhập 3 số dùng hàm split trong py mà chả dc

      1 reply

      • 2
       tknhatbm    7:19 p.m. 23 jun, 2022

       mình thấy nên sửa chỗ "Mỗi khóm hoa bán được a nghìn đồng." thành "Mỗi khóm hoa bán được a đồng." :))