Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào 3 số thực \(a, b, c\). Hãy in ra Ca ba so deu duong nếu cả ba số \(a, b, c\) nhập vào đều là số dương; ngược lại in It nhat mot so am.

Input

 • Gồm ba dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên.

Output

 • In ra kết quả cần tìm.

Example

Test 1

Input
3
4
5
Output
Ca ba so deu duong

Comments


 • 1
  tk22NguyenPhuongLam    9:52 p.m. 19 apr, 2024
  a=float(input())
  b=float(input())
  c=float(input())
  if a>0 and b>0 and c>0:
   print('Ca ba so deu duong')
  else:
   print('It nhat mot so am')
  

  • 0
   kay    7:33 p.m. 5 apr, 2024

   a = float(input())
   b = float(input())
   c = float(input())
   if a>0 and b>0 and c >0:
   print('Ca ba so deu duong')
   else:
   print("It nhat mot so am")


   • 0
    nguyentheanh2012    7:18 p.m. 3 apr, 2023

    hảo chứ


    • -4
     thaihoa2011    7:40 p.m. 27 jun, 2022

     ủa sao nó hảo vậy ?

     1 reply

     • 0
      duynam2802    5:16 p.m. 20 jun, 2022

      ngược lại in "It nhat mot so am"