Cánh diều - TUOIBAUCU - Tuổi bầu cử (b1-T77)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào một số nguyên là tuổi của một người. Hãy kiểm tra xem người đó có đủ tuổi bầu cử hay không? Một người nếu đủ \(18\) tuổi trở lên được xem là đủ tuổi bầu cử.

Input

 • Một số nguyên \(age\) \((0\leq age\le 150)\).

Output

 • In ra Ban da du tuoi bau cu hoặc Ban chua den tuoi bau cu.

Example

Test 1

Input
17 
Output
Ban chua den tuoi bau cu 

Comments


 • 0
  lhbmt    5:19 p.m. 28 apr, 2024

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

  1 reply

  • 0
   Avocadorable    12:12 p.m. 24 feb, 2024
   n = int(input())
   if n > 18:
     print("Ban da du tuoi bau cu")
   else:
     print("Ban chua den tuoi bau cu ")
   

   • 0
    peter    3:47 p.m. 28 jan, 2024

    Tuoi=int(input())
    if Tuoi>18:
    print('Ban da du tuoi bau cu')
    else:
    print('Ban chua den tuoi bau cu')
    code đây ae
    code đúng đó
    tin 100%


    • 2
     clminhquan    7:32 p.m. 1 aug, 2023

     Tuoi=int(input())
     if Tuoi>18:
     print("Ban da du tuoi bau cu")
     else:
     print("Ban chua den tuoi bau cu")


     • -2
      PY1F04_phan_nhat_binh    2:23 p.m. 16 jul, 2023

      Tuoi=int(input())
      if Tuoi>18:
      print("Ban da du tuoi bau cu")
      else:
      print("Ban chua den tuoi bau cu")
      auto đúng:))