Cánh Diều - ABS - Trị tuyệt đối

View as PDF

Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào hai số nguyên \(a, b\). Tính và in ra giá trị tuyệt đối \(|a-b|\)

Input

 • Một dòng ghi hai số nguyên \(a, b\) có giá trị trong \([-1000, 1000]\)

Output

 • In ra một số là kết quả cần tìm

Example

Test 1

Input
13 19
Output
6

Test 2

Input
-3 7
Output
10

Comments


 • 0
  Avocadorable    11:26 a.m. 30 may, 2024
  a, b = map(int, input().split())
  print(abs(a - b))
  

  • 2
   dxuloc    9:33 a.m. 20 jan, 2024

   a, b = map(int,input().split())
   print(abs(a-b))


   • 0
    thienbinh1010    5:15 p.m. 15 oct, 2023

    code python:
    a, b = map(int,input().split())
    print(abs(a-b))


    • 0
     letruong091080    3:57 p.m. 22 jul, 2023

     de vai o


     • 0
      duongvh    10:12 p.m. 20 jun, 2023

      làm kiểu gì? chứ mình làm cứ bị quá thời gian ý


      • -1
       khoinguyentl2023    10:13 a.m. 2 mar, 2023

       cho em xin code với
       =))

       2 replies

       • 0
        Vudoanh908    11:07 a.m. 21 aug, 2022

        easy