Cánh diều - COUNT100 - Đếm số phần tử nhỏ hơn 100

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Cho \(N\) số nguyên. Hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu phần tử có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng \(100\) ?

Input

 • Dòng đầu ghi số nguyên \(N\) \((1 ≤ N ≤ 10^6)\)

 • Dòng thứ hai ghi \(N\) số nguyên cách nhau bởi dấu cách \((|a_{i}| ≤ 10^6)\)

Output

 • Ghi một số nguyên là số lượng phần tử có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng \(100\) trong dãy.

Example

Test 1

Input
5
19 120 999 0 -120 
Output
3

Comments


 • 0
  creeperthuminh    7:34 a.m. 23 may, 2024


  • 0
   BL7A23_KhuyếnĐX    8:58 p.m. 15 jan, 2024

   ai chỉ vs ạ

   1 reply

   • -9
    lamsauday246    7:54 p.m. 3 oct, 2022

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


    • -14
     thienthdhb    11:54 a.m. 2 jul, 2022

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.