Cánh diều - CUUNAN - Cứu nạn (T117)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Một tàu đánh cá có ngư dân bị tai nạn cần cấp cứu đã gọi điện về cơ sở y tế ở đào gần nhất cách đó \(d\) (hải lí). Để người bị tai nạn được sơ cứu sớm hơn, tàu đánh cá đổi hướng, đi thẳng về phía đảo với vận tốc \(v1\) (hải lí/ giờ), đồng thời từ đảo, người ta cũng cho một tàu cứu nạn có thiết bị y tế sơ cứu đi theo đường đó tới hướng tàu cá với vận tốc \(v2\) (hải lí/ giờ). Em hãy viết chương trình xác định sau bao lâu hai tàu gặp nhau, khi biết các dữ liệu \(d, v1, v2\)?

Input

  • Gồm 3 dòng, mỗi dòng ghi một số thực lần lượt là \(d, v1, v2\); các giá trị số dương không quá \(10^6\).

Output

  • In ra một số là quãng thời gian để hai tàu gặp nhau. Lấy 2 số phần thập phân.

Example

Test 1

Input
3
4
5
Output
0.33

Comments