Chữ số lớn nhất (THT'14; HSG'17)

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương \(n\) \((n≤10^{16})\). Hãy tìm và in ra màn hình chữ số lớn nhất của số \(n\).

Input

 • Số nguyên dương \(n\)

Output

 • Kết quả của bài toán

Example

Test 1

Input
70128 
Output
8

Comments


 • 1
  thangvac131313    8:47 a.m. 25 jun, 2023

  n=int(input())
  A=[]
  while n > 0:
  x=int(n%10)
  A.append(x)
  n=(n-x)/10
  A.sort()
  A.reverse()
  print(A[0])

  2 replies

  • 0
   elsu    5:11 p.m. 22 may, 2023

   include<bits/stdc++.h>

   using namespace std;
   using namespace std;
   long long d,s,n;
   int main()
   {
   s=0;
   cin>>n;
   while (n>0)
   {
   s=max(s,n%10);
   n=n/10 ;
   }
   cout<<s;

   return 0;
   }


   • 0
    lkva2019    6:04 p.m. 6 jan, 2023
    hint

    các chữ số nằm từ 0 - 9, chỉ cần i chạy từ 9 về 0, nếu pos(i,x)<>0 thì in i và ktct


    • 0
     nguyenquochuy    7:02 p.m. 7 aug, 2020

     có gợi ý nào k .-.

     3 replies