Dãy tăng giảm

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 300 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Một dãy số được gọi là dãy tăng giảm khi và chỉ khi tồn tại 1 vị trí \(i\) (\(i>1\)\(i<n\)) sao cho \(a[1]<a[2]<\cdots<a[i−1]<a[i]>a[i+1]>\cdots>a[n].\)

Yêu cầu: Cho trước dãy số \(a_1,a_2,..,a_n.\) Hãy tìm dãy con liên tiếp dài nhất là dãy tăng giảm.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên \(n\) (\(n \leq 10^7\)).
 • Dòng thứ 2 gồm \(n\) số nguyên (\(a[i] \leq 10^9\)).

Output

 • Độ dài của dãy con tìm được.

Example

Test 1

Input
4
1 3 2 4   
Output
3

Comments


 • -3
  huynhducnhat    9:18 a.m. 25 jun, 2022

  bài này dễ quá


  • -1
   phambinminh12345    9:53 a.m. 14 nov, 2021

   hello mn cho mình xin ý tưởng vs


   • -2
    tienduyyl    9:52 a.m. 14 nov, 2021

    hello mn 🙂 xin ý tưởng vs


    • -12
     phambinminh12345    9:43 a.m. 14 nov, 2021

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


     • -15
      phambinminh12345    9:07 a.m. 14 nov, 2021

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


      • -11
       phambinminh12345    9:05 a.m. 14 nov, 2021

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


       • -2
        hungeazyITistrue    3:22 p.m. 11 jul, 2021

        Cho mình công thức quy hoạch động được không?


        • -2
         hungeazyITistrue    2:31 p.m. 10 jul, 2021

         Cho mình xin ý kiến với ạ!!!!!!!!

         1 reply

         • -7
          PhanHuyKhang    10:07 a.m. 11 may, 2021

          This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.