EASY DOMINO

View as PDF

Points: 120 Time limit: 2.5s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Bạn được cho một bảng hình chữ nhật gồm \(M \times N\) ô vuông.

Bạn có vô vàn những khúc domino có kích thước \(2 \times 1\). Bạn có quyền xoay hướng của domino nếu cần.

Nhiệm vụ của bạn là tìm số lượng nhiều nhất các cục domino sao cho:

 • Cứ \(2\) cục domino thì phủ hết \(1\) hình vuông.

 • Không có 2 cục domino nào chồng lên nhau.

 • Các cục domino phải nằm gọn bên trong bảng hình chữ nhật trên. Các cục domino được phép chạm cạnh của hình vuông.

Ps1: Các domino không nhất thiết phải phủ lắp hết toàn bộ hình chữ nhật !

Ps2: Bài tập này chỉ có \(1\) testcase duy nhất, bao gồm \(400\) câu hỏi.

Input

 • Một dòng duy nhất gồm \(2\) số nguyên dương \(M\)\(N\) \((1 \le M \le N \le 2021110720211107)\)

Output

 • Ứng với mỗi câu hỏi, in ra đáp cần tìm.

Example

Test 1

Input
2 4
Output
4

Comments


 • 0
  huyhau6a2    8:48 a.m. 1 dec, 2021

  ui sao ai dùng c++ cũng viết mấy trăm dòng bigint vậy

  1 reply

  • -152
   minhtuanitk20    12:58 p.m. 13 nov, 2021 edit 2

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


   • 3
    kienhc    3:15 p.m. 7 nov, 2021

    ui bignum :V

    1 reply