Tổng Đơn Giản

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Quý rất thích làm toán, nên ddaxx thách đố bạn bài sau: Cho số tự nhiên \(n\), hãy tính tổng \(1-2+3-4+\dots n\).

Input

 • Dòng đầu tiên và duy nhất chứa 1 số tự nhiên \(n\).

Output

 • In ra một số nguyên là đáp số của tổng trên.

Constraints

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): \(n \leq 10^6\)
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): \(n \leq 10^9\)

Example

Test 1

Input
4
Output
-2
Note

\(1-2+3-4=-2\)

Test 2

Input
5
Output
3
Note

\(1-2+3-4+5=3\)


Comments


 • 0
  Mochiracvc1    10:21 p.m. 15 oct, 2023

  Theo mình, nếu a là số chẵn thì print(a//-2), còn số lẻ thì print((1+a)//2).

  1 reply

  • -3
   TranVanLoc    6:30 p.m. 23 aug, 2023

   xin code python


   • -2
    DonutManVn2006    5:25 p.m. 3 apr, 2023 edited

    .


    • -4
     acctenhuy    6:07 p.m. 10 feb, 2023

     include <bits/stdc++.h>

     using namespace std;
     int main()
     {
     freopen("input.txt","r",stdin);
     freopen("output.txt","w",stdout);
     long n;cin>>n;
     if(n%2==0)
     cout<<(n/2)-n;
     else
     cout<<(n+1)/2;
     }


     • 0
      thanhkhoa123    6:52 p.m. 25 aug, 2022

      công thức gì vậy mn ơi


      • -1
       tam2132011    9:56 p.m. 7 nov, 2021

       công thức gì vậy

       1 reply

       • -1
        lagiahuy    9:47 a.m. 5 oct, 2021
        \[thử font thui nha\]

        • -3
         12345678MinXii    9:28 a.m. 4 oct, 2021

         dễ quá


         • -14
          ap    10:06 a.m. 23 jan, 2021 edit 2

          This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

          1 reply