Dãy ước liên tiếp (Bản dễ)

View as PDF

Submit solution


Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Scratch 15.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Go, Java, Kotlin, OCaml, PHP, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Một số n bất kì luôn có 1 tập ước số không chứa 1 riêng của nó, dù là số nguyên tố hay hợp số. Ví dụ như số 6 có tập ước số không chứa 1(2;3;6), còn số 420 có tập ước số không chứa 1(2;3;4;5;6;7;10;12;14;15;20;21;28;35;60;84;105;140;210;420). Trinh mới học thêm về số nguyên tố và hợp số, liền về nhà lấy giấy ra viết 1 số 420 và dãy ước không chứa 1 của chính số 420 ấy. Viết xong rồi, cậu nhìn lại thì thắc mắc: Ủa? Sao có nhiều đoạn số liên tiếp thế này? Có đoạn có tới 6 số liên tiếp lận? (Nếu bạn thắc mắc là đoạn nào, thì đó là đoạn (2;3;4;5;6;7) đấy) Rồi cô nghĩ tiếp: Thế nếu mình muốn tạo ra 1 số n bất kì mà trong dãy ước ấy có ít nhất 1 đoạn liên tiếp có k số thì làm thế nào nhỉ? Cô bí bài này nên cô muốn nhờ các bạn ở LQDOJ rằng: Cho 1 số tự nhiên k(k\le 100), hãy tìm số nguyên dương n bé nhất có thể mà trong dãy ước số không chứa 1 của nó có ít nhất 1 đoạn số liên tiếp có chiều dài đúng bằng k.

Input

 • Duy nhất 1 số k

Output

 • Ans mod cho 10^9+7.

Example

Test 1

Input
2
Output
6
Note

Giải thích: Tuy số 420 như VD trên kia có dãy ước của chính nó cũng có 7 đoạn thỏa mãn (là (2;3;4;5;6;7) (gồm 5 đoạn liên tiếp độ dài k nhỏ hơn), (14;15)(20;21)), nhưng vì chính số 6 cũng có đoạn thỏa mãn (là (2;3)) và 6 là số bé nhất nên đáp án là số 6.


Comments


 • 0
  thanphong  commented on 9:53 p.m. 22 apr, 2022

  u là trời :'))

  python 3.6.9 k hỗ trợ hàm lcm ạk :'))

  phải phân tích cơ đấy


 • 1
  thanphong  commented on 4:24 p.m. 22 apr, 2022

  tại sao lúc tôi nộp nó lại hiện ra cái này Invalid Return

  trong khi chương trình chính của tôi chạy trên pycharm thì lại chạy ngon lành thế :'))

  ai cho tôi biết lý do đi :'))


 • 3
  VoBaThongL921  commented on 9:39 a.m. 11 apr, 2022

  acc phụ nộp python 2 thì full, acc chính nộp python 3 lại 9/20 :)) cay


 • 1
  huyhau6a2  commented on 9:11 a.m. 11 apr, 2022

  đã cập nhật test và rejudge!!!


 • 4
  sus  commented on 12:05 a.m. 11 apr, 2022

  test có bị sai sót không vậy, tại sao 1 số test tuy k bằng nhau nhưng test bản khó và test bản dễ lại ra kết quả khác nhau


  • 2
   huyhau6a2  commented on 6:29 a.m. 11 apr, 2022

   Có thể do 2 người tạo test(mình bản khó và toilaaibanbietko7a4 bản dêz) nên có sai sota, test có thể sẽ được sinh lại nhé