In n số tự nhiên

View as PDFTime limit:
Scratch 5.0s
Memory limit:
Scratch 256M

Author:
Problem type
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(n\). Hãy in ra \(n\) số tự nhiên đầu tiên.

Input

 • Một số nguyên dương \(n\)(\(n\leq 10^5\)) .

Output

 • In \(n\) số tự nhiên đầu tiên

Example

Test 1

Input
5
Output
1 2 3 4 5

Test 2

Input
7
Output
1 2 3 4 5 6 7

Comments


 • 2
  locdeptrai    2:55 p.m. 25 may, 2024 edit 3
  Hướng dẫn python:
   for i in range(1, n + 1):
     print(i, end = " ")
  
  Hướng dẫn C++
  for(int i = 1; i<=n; i++)
    cout<<i<<" ";
  

  • 2
   hyyz2032    8:58 p.m. 21 apr, 2024
   Cách Ac bằng 1 dòng (cho ai cần, biết làm thì đừng mở)
   print(" ".join(list(map(str,list(range(1,int(input())+1))))))
   

   • 1
    dxuhai    9:24 p.m. 26 mar, 2024 edited

    Es


    • 3
     dxuloc    7:58 p.m. 10 jan, 2024 edit 4

     giúp những ai ko biết làm :
     https://c.tmath.vn/problem/a03a000005
     nhân tiện giải giúp tôi bài này :
     https://c.tmath.vn/problem/a03a000006
     HÃY TIN TÔI !


     • 0
      codepython14    3:11 p.m. 5 jan, 2024

      hong bít làm :((((

      1 reply

      • -2
       rip_indra12345    5:54 p.m. 24 jul, 2023

       epic epic epic epic nuts nuts nuts nuts


       • 7
        minotour4869    2:49 p.m. 22 sep, 2021

        Tưởng tượng input là \(10^9\) và bạn phải in ra hết \(10^9\) số tự nhiên...


        • -10
         nqkts001    4:12 p.m. 6 may, 2021

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


         • -13
          tranminhkhoi    6:31 p.m. 22 oct, 2020

          This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.