Tổng lẻ

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(n\). Hãy in ra tổng lẻ của \(n\) số tự nhiên đầu tiên.

Input

 • Một số nguyên dương \(n\).

Output

 • In tổng lẻ của \(n\) số tự nhiên đầu tiên.

Example

Test 1

Input
5
Output
9

Test 1

Input
10
Output
25

Comments


 • 0
  thuannguyen1972dn    9:47 p.m. 29 apr, 2024

  code python:
  n=int(input())
  if n%2==0:
  ssh=(n-1)//2+1
  kq=(1+(n-1))ssh//2
  print(kq)
  else:
  ssh=(n-1)//2+1
  kq=(1+n)
  ssh//2
  print(kq)
  xin 1 like


  • -3
   nguyennhatnam123    9:40 a.m. 11 jul, 2023 edited

   .

   1 reply

   • 2
    huyquang_25    4:18 p.m. 13 jan, 2023

    dùng công thức k dùng for nhé

    1 reply

    • -7
     Vudoanh908    9:26 p.m. 20 aug, 2022

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


     • -10
      TanTruongSanh    6:38 p.m. 19 jun, 2022

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

      1 reply