Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

In ra màn hình theo mẫu

Example

Test 1

Output
Hello world
*
**
***
**
*

Comments


 • 1
  doraemon    9:28 p.m. 6 mar, 2024

  thách mọi người upvotes em


  • 1
   steventrung2023    4:48 p.m. 24 mar, 2023

   bài này dễ quá cần j gửi code đâu
   bị ban là đúng rồi
   print ra là xong bài chứ cần j code dài


   • -2
    tranminhkhoi    10:16 a.m. 1 nov, 2020

    no

    1 reply