Thực hiện biểu thức 1

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên và thực hiện các biểu thức sau.

Input

 • Một dòng duy nhất là ba số nguyên \(a,b,c\)

Output

 • Dòng 1: kết quả \(a+b/c− c\%a\)
 • Dòng 2: kết quả \(−a+b\) \(∗\) \(c\)
 • Dòng 3: kết quả \(a/b/c\)
 • Dòng 4: kết quả \(a\%b\%c\)

(Phép \(/\) là phép chia lấy thương, Phép \(\%\) là phép chia lấy dư)

Constraints

 • \(1 \leq a,b,c \leq 1000\)

Example

Test 1

Input
8 4 10 
Output
6
32
0
0

Comments


 • 2
  tk22TranBaoAn    8:28 p.m. 2 dec, 2022

  cau lenh:
  a,b,c=list(map(int,input().split()))

  d=a+b/c-c%a
  f=-a+b*c
  g=a/b/c
  h=a%b%c
  print(format(d,".0f"))
  print(format(f,".0f"))
  print(format(g,".0f"))
  print(format(h,".0f"))


  • 1
   cllamnnq    9:44 a.m. 1 sep, 2022 edited

   em không biết là có lỗi gì không nhưng kết quả dòng 1 test VD của em ra 6.4 chứ không phải là 6 ạ, kết quả chỉ lấy phần nguyên hay lấy cả phần thập phân vậy ạ ?

   1 reply

   • 1
    qwertasdf    11:09 a.m. 6 aug, 2022

    dảk bủh lmao


    • 7
     huygamer2043    3:14 p.m. 14 oct, 2020

     AD ơi có lỗi đánh máy ạ! Ở chỗ kết quả dòng 4 thì AD ghi dòng 3 😊