Tăng 2 biến giá trị

View as PDF

Submit solution


Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Scratch 15.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C#, C++, Go, Java, Kotlin, OCaml, PHP, Pypy, Pypy 3, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Sau khi cắn rứt bỏ đi các bạn của minh, Tấn đã có thể yên tâm tham gia cuộc thi ấy. Bài đầu tiên được team phân công cho Tấn ở vòng I1 bài dễ ơi là dễ, cụ thể như sau:

Bạn có 1 dãy số An số 0. Bạn được cho thêm 1 dãy số nguyên dương B cũng có n phần tử với các B_i\le 1000. Bạn có thể chọn tăng thêm 1 cho 2 phần tử bất kỳ(có thể trùng nhau). Hãy cho biết có thể biến đổi dãy A thành dãy B được không? In YES / NO để trả lời.

Cậu ấy thấy bài đó có vẻ quá dễ nên đã bỏ qua không làm bài này và cái kết để bài ấy còn có 1p để làm. Bạn ấy quá hoảng loạn nên không biết làm gì, các bạn hãy giúp anh bạn ấy nhé.

Input

  • Dòng 1 gồm số n(n\le 100)
  • Dòng 2 gồm n số nguyên của dãy B

Output

  • In ra YES / NO.

Example

Test 1

Input
3
1 1 2
Output
YES
Note

Giải thích: Ta có thể tăng 2 phần tử đầu lên 1, sau đó tăng phần tử 3\ 2 lần(do ở đây tăng 2 phần tử trùng nhau)(ngoài ra còn nhiều cách khác nhưng mình sẽ không nói ở đây)


Comments

There are no comments at the moment.