`>n && %k==0`

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 0.5s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Bạn được cho 2 số nguyên \(n, k\).

Hãy tìm số nhỏ nhất mà lớn hơn \(n\) và chia hết cho \(k\).

Input

 • \(n, k (1 \leq n, k \leq 10^{9})\)

Output

 • số cần tìm ở trên

Example

Test 1

Input
25 13
Output
26

Comments


 • -1
  dxuloc    8:58 p.m. 25 jan, 2024

  tên đề bình dương thế nhờ


  • -3
   baonhithieu    6:08 p.m. 17 oct, 2023

   cho xin code mẫu dck ạ


   • -16
    PY2FTranManhQuan    9:01 p.m. 10 jul, 2023

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.