Chia táo 2

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 5.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Trong giỏ của bà có N trái táo, bà muốn chia cho M người cháu của mình. Bà muốn mỗi cháu đều có lượng táo đều nhau và đặc biệt các trái táo phải là nguyên vẹn nhưng lần này bà lại muốn chia hết số táo cho các cháu của mình. Theo các em bà cần bổ sung vào giỏ ít nhất bao nhiêu trái táo nữa để có thể thực hiện được việc chia táo của mình?

Input

 • Dòng 1 chứa số nguyên dương \(N\) ( số lượng táo trong giỏ của bà)
 • Dòng 2 chứa số nguyên dương \(M\) (Số người cháu của bà)

Output

 • In ra giá trị một số nguyên dương duy nhất là số táo ít nhất mà bà cần bổ sung vào giỏ táo của mình.

Example

Test 1

Input
20
5
Output
0

Test 2

Input
30
8
Output
2

Comments


  • 1
   kay    9:48 a.m. 6 apr, 2024

   python:

   N là số lượng táo trong giỏ của bà

   M là số người cháu

   N = int(input())
   M = int(input())
   st= (M - (N % M)) % M
   print(st)


   • 15
    Cao_Duy_Anh    9:34 p.m. 16 aug, 2023

    Gợi ý:
    B1. Nếu N chia hết M thì in ra 0 (vì không cần thêm táo nữa)
    B2. Nếu N không chia hết cho M thì N tăng lên 1 (cho đến khi nào N chia hết cho M). Sau khi tìm được kết quả trừ đi N.
    Lưu ý: N đã bị thay đổi khi qua B2 nên cần lưu biến N để kết quả đúng.
    đây là cách của mình nha :)) nếu tìm được cách khác hay hơn thì đừng downvote :v

    1 reply

    • 1
     namhai2012    9:05 a.m. 11 jul, 2023

     khó quá ạ


     • 1
      PY1ALamBaoDuy    10:58 a.m. 23 jun, 2023

      khó quá đấy


      • -18
       tienduyyl    11:13 a.m. 6 jan, 2023

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       2 replies

       • 2
        kimanhctt2    6:41 p.m. 14 sep, 2022

        hi

        1 reply