Bánh trung thu

View as PDF

Submit solution


Points: 800 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Trung thu đang đến gần, chú Ba muốn chuẩn bị thật nhiều bánh trung thu để tặng cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Vì đường xá xa xôi nên chú Ba cần đóng gói cẩn thận rồi mới vận chuyển. Hiện tại chú có có n gói bánh, k vách ngăn và rất nhiều hộp. Biết rằng nếu đặt x (x \ge 0) vách ngăn vào nó, ta sẽ nhận được một hộp được chia làm x+1 phần.

Chú Ba không muốn hộp có quá nhiều vách ngăn nên chú giới hạn một hộp không được chia thành quá a phần. Mặt khác, chú cũng không muốn bỏ quá b gói bánh vào một phần của hộp. Vì số lượng bánh là khá nhiều nên chú muốn nhờ bạn giúp xác định số lượng hộp tối thiểu cần dùng để bỏ hết tất cả bánh trung thu vào hộp là bao nhiêu.

Input

  • Một dòng duy nhất chứa bốn số nguyên a, n, kb (2 \le a \le 1000, 1 \le n, k, b \le 1000).

Output

  • In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Test 1

Input
2 11 3 3
Output
2
Note

Ta có thể chia như sau:

  • Bỏ một vách ngăn vào hộp thứ nhất. Bây giờ hộp thứ nhất có hai phần và ta có thể cho 3 gói bánh vào mỗi phần. Khi đó hộp thứ nhất chứa 6 gói bánh.
  • Bỏ một vách ngăn vào hộp thứ hai. Khi đó hộp thứ hai có hai phần, ta có thể cho 3 gói bánh vào phần thứ nhất và 2 gói bánh vào phần thứ hai.

Cuối cùng ta đã bỏ được tất cả 11 gói bánh vào 2 hộp.


Comments

There are no comments at the moment.