Chẵn lẻ

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

An rất thích những gì có tính thứ tự nên muốn tìm các số nguyên dương mà chữ số ở vị trí chẵn thì là số chẵn còn chữ số ở vị trí lẻ thì là số lẻ. Hãy giúp An thực hiện công việc trên.

Dữ liệu vào

 • Dòng đầu chứa số N là số bộ dữ liệu (1<N<100).
 • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương không quá 200 chữ số.

Kết quả

 • Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng chữ YES nếu số đó thỏa mãn tính chất mà An yêu cầu; ngược lại, ghi chữ NO.

Sample Input

4
1
4
1234567812345678123456781234987654327890
87654321

Sample Output

YES
NO
YES
NO

View comments (7)

Comments


 • 0
  iamducnhat  commented on 5:03 p.m. 7 sep, 2022

  viết đề khó hiểu thế


 • -3
  nqkts001  commented on 3:51 p.m. 12 oct, 2021

  chào các khứa


 • 0
  NguyenTanPhu100609  commented on 3:31 p.m. 26 aug, 2020

  lạ rứa ta số 1 yes mà số 4 no là sao


  • 0
   nguyenvinh  commented on 12:37 p.m. 15 feb, 2021

   vị trí á bạn
   số 4 nằm ở vị trí 1 là sai
   còn 1 nằm ở vị trí 1 là đúng


 • 0
  nguyenquochuy  commented on 9:35 a.m. 17 aug, 2020

  ủa mọi người , số 4 là vị trí lẻ mà đúng hôm .-.


  • 0
   khangts714  commented on 9:50 a.m. 17 aug, 2020

   Chứ sao nữa huy ???


  • 0
   N7hoatt  commented on 9:42 a.m. 17 aug, 2020

   thì rứa mới in ra no