Chẵn lẻ

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

An rất thích những gì có tính thứ tự nên muốn tìm các số nguyên dương mà chữ số ở vị trí chẵn thì là số chẵn còn chữ số ở vị trí lẻ thì là số lẻ. Hãy giúp An thực hiện công việc trên.

Input

 • Dòng đầu chứa số \(N\) là số bộ dữ liệu (\(1 < N < 100\)).
 • \(N\) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương không quá \(200\) chữ số.

Output

 • Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng chữ YES nếu số đó thỏa mãn tính chất mà An yêu cầu; ngược lại, ghi chữ NO.

Example

Test 1

Input
4
1
4
1234567812345678123456781234987654327890
87654321 
Output
YES
NO
YES
NO

Comments


 • 0
  TDA    8:24 p.m. 9 may, 2024
  hint

  tạo hàm kiểm tra xâu nếu: b+c mà lẻ =>no
  nếu ko thì => yes
  (
  b = vị trí từng phần tử của a
  c = phần tử ở vị trí b của a
  )


  • 0
   iamducnhat    5:03 p.m. 7 sep, 2022

   viết đề khó hiểu thế


   • -14
    nqkts001    3:51 p.m. 12 oct, 2021

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

    1 reply

    • -5
     NguyenTanPhu100609    3:31 p.m. 26 aug, 2020

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

     1 reply

     • -4
      nguyenquochuy    9:35 a.m. 17 aug, 2020

      ủa mọi người , số 4 là vị trí lẻ mà đúng hôm .-.

      2 replies