Giờ đối xứng

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1023M Input: stdin Output: stdout

Thời điểm bất kỳ được coi là đối xứng nếu như số giờsố phút ở thời điểm đó đối xứng nhau.

Ví dụ: Những thời điểm đối xứng "\(00:00\)" , "\(12:21\)". Những thời điểm không đối xứng "\(00:01\)" , "\(11:21\)" \(!\)

Yêu cầu: Cho một thời điểm bất kỳ "\(HH:MM\)" với \(HH\) là số giờ (00->23), \(MM\) là số phút (00->59). Tìm thời điểm đối xứng sớm nhất sau thời điểm đã cho.

Input

 • \(1\) chuỗi ký tự có dạng "\(HH:MM\)" với \(HH\) là số giờ (00->23), \(MM\) là số phút (00->59).

Output

 • Thời điểm đối xứng sớm nhất sau thời điểm đã cho, biểu diễn dưới dạng "\(HH:MM\)" với \(HH\) là số giờ (00->23), \(MM\) là số phút (00->59).

Example

Test 1

Input
12:21 
Output
13:31

Test 2

Input
23:59 
Output
00:00

Comments


 • 0
  trantrikien69    1:21 p.m. 8 may, 2022

  if else đc ko nhỉ =))

  1 reply

  • 0
   huyhn    10:37 p.m. 7 may, 2022

   cho xin hint bài này : (


   • -9
    NgJaBach    9:35 p.m. 29 aug, 2020

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


    • -4
     N7hoatt    7:48 p.m. 13 jul, 2020

     đúng chuẩn cày trâu

     1 reply