Điểm Hoàn Hảo

View as PDF

Submit solution


Points: 600 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Author:
Problem type

Điểm “bán hoàn hảo” của một số nguyên dương \(N\) là tích các chữ số của nó. Ví dụ, \(N=1416\), điểm “bán hoàn hảo” của số nguyên dương \(N\) là \(1*4*1*6 = 24\). Điểm “hoàn hảo” của một số nguyên dương \(N\) là tích của \(N\) với điểm “bán hoàn hảo” của nó. Ví dụ, \(N=1416\), điểm “hoàn hảo” của số nguyên dương \(N\) là \(1416*24 = 33984\).

Cho hai số nguyên dương \(A\) và \(B\), bạn hãy đếm số lượng số nguyên dương mà có điểm “hoàn hảo” nằm trong đoạn \([A, B]\).


Input

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương \(A\) và \(B\) \(\left(1 \leq A \leq B \leq 10^{18}\right)\)


Output

Một dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ

Sample input 1

10 50

Sample output 1

8

Sample input 2

130 170

Sample output 2

3

Giải thích ví dụ:

 • Ở ví dụ 1, các số \(4\), \(5\), \(6\), \(7\), \(11\), \(12\), \(13\), \(21\) có điểm “hoàn hảo” lần lượt là \(16\), \(25\), \(36\), \(49\), \(11\), \(24\), \(39\), \(42\) và đều nằm trong đoạn \([10, 50]\).
 • Ở ví dụ 2 bao gồm các số \(18\), \(23\), \(41\) với điểm “hoàn hảo” lần lượt là \(144\), \(138\), \(164\).

Ràng buộc

 • 20% số test có \(A,B \leq 10^{6}\)
 • 20% số test có \(A,B \leq 10^{10}\)
 • 30% số test có \(A,B \leq 10^{14}\)
 • 30% số test có \(A,B \leq 10^{18}\)

Comments


 • 0
  SPyofgame  commented on Nov. 5, 2020, 8:31 p.m.

  Vì mình thường viết solution rất lâu nên mình đã làm một bản English ở đây trước


  • -4
   undertracked  commented on Nov. 5, 2020, 8:46 p.m.

   Mà sắp tới ông có đi tập huấn lập trình thi đấu ở đâu không đấy? Nếu có thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài đời thực.


   • 0
    SPyofgame  commented on Nov. 5, 2020, 9:01 p.m. edited

    Anh inbox em đi :D thế này bất tiện lắm


    • -1
     THOANGLQDT  commented on Nov. 7, 2020, 8:31 p.m.

     ah SPyofgame ah cho em toàn bộ code đi


    • -3
     undertracked  commented on Nov. 5, 2020, 10:00 p.m.

     Địa chỉ email của anh này:

     • Các kí tự ở vị trí chẵn (đếm từ 0): qd96pb5@mi.o
     • Các kí tự ở vị trí lẻ (đếm từ 0): czrwch9galcm

     Nhắc lại thôi, bữa anh gửi email tới chỗ em rồi mà :))

     Email là phương tiện liên lạc yêu thích của anh nhé :> Vì muốn gửi cái gì qua email cũng được :))


    • -2
     undertracked  commented on Nov. 5, 2020, 9:06 p.m.

     Email nhé :)) Alright, check your mail!


  • -2
   undertracked  commented on Nov. 5, 2020, 8:37 p.m.

   Cảm ơn ông đã ngoại cảm :> Tui trù hỏi ông chứ mà giờ thấy comment của ông rồi :> Thanks nhiều


   • 0
    THOANGLQDT  commented on Nov. 7, 2020, 7:54 p.m.

    ah undertracked ah cho em toàn bộ code đi


    • 0
     undertracked  commented on Nov. 7, 2020, 8:20 p.m.

     mà SPyofgame cho hết rồi mà :))

     p/s: anh comment trên đây tự downvote ngay sau khi đăng nhé :)) và khi đọc tin nhắn của người khác cũng downvote ngay lập tức

     downvote không có ý nghĩa ở chốn này :))


    • 0
     undertracked  commented on Nov. 7, 2020, 8:19 p.m.

     có biết làm đâu mà cho :)) hỏi người khác xem :))