PRIME STRING

View as PDF

Submit solution

Points: 170
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type

Xâu ~S~ này được gọi là xâu nguyên tố nếu số lượng kí tự chỉ xuất hiện đúng 1 lần trong xâu ~S~ là số nguyên tố.

Yêu cầu:

Bạn được cho xâu ~S~ chỉ bao gồm các ký tự thường trong bảng chữ cái ~ABC~. Vậy hãy kiểm tra xem xâu ~S~ có phải là xâu nguyên tố hay không?

Dữ liệu:

 • Dòng đầu ghi số ~q (q≤100)~, là số câu hỏi.

~q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ra xâu ~S~ (độ dài xâu ~S~ không quá ~1000~).

Kết quả:

 • Gồm ~q~ dòng, mỗi dòng ghi ra kết quả tương ứng của mỗi câu hỏi.

Sample Input


4
lcgfwrkvudgzzckaadeg
flildnmjaxhfpwjuiowd
truirounxoarzmeriwyt
ipoqfcmgdadtlajeecni

Sample Output

YES
NO
NO
NO

View comments (10)

Comments


 • 2
  kienhc  commented on 6:31 p.m. 24 sep, 2021

  ý của bài ni có phải là:ký tự mô xuất hiện chỉ 1 lần, mà trong bảng mã ascii số đó là số nguyên tố thì cout yes đúng ko


  • 4
   dang7rickroll  commented on 7:00 p.m. 24 sep, 2021

   Không phải 😂 Nghĩa là như thế này:

   Trong xâu ~S~ có bao nhiêu ký tự chỉ xuất hiện đúng ~1~ lần

   Và số lượng ký tự đó, là số nguyên tố thì in ~YES~, ngược lại thì in ~NO~

   Vậy thôi :D


 • 0
  minhtuanitk20  commented on 1:09 p.m. 24 sep, 2021

  thể là tổng của các kí tự theo bảng mã ascci là số nguyên tố


  • 0
   dang7rickroll  commented on 2:52 p.m. 24 sep, 2021

   Là sao bạn nhỉ ? Bạn có thể giải thích rõ ra được không ?


   • 3
    minhtuanitk20  commented on 9:24 p.m. 24 sep, 2021

    à mình hiểu nhầm đề r sr bạn tức là như này bạn đếm xem trong có bao nhiêu kí tự phân biệt và nếu tổng của những kí tự ấy mà là 1 số nguyên tố thì cout << "YES" còn nếu ko phải thì cout << "NO"


    • 0
     dang7rickroll  commented on 9:30 p.m. 24 sep, 2021 edited

     Bây giờ mình nhờ bạn thế này: Bạn nhấn vào nút này, và bạn gõ theo yêu cầu của họ, rồi mình sẽ giải thích cặn kẽ cho bạn hiểu rõ đề luôn nhé, chứ nếu giải thích ở đây thì gây phiền hà đến những bạn khác bạn ạ 😄


 • 14
  dang7rickroll  commented on 5:59 p.m. 23 sep, 2021 edit 3

  Thông báo quan trọng số 2

  Thông báo với mọi người: sau khoảng hơn ~2~ tiếng chỉnh sửa và cập nhật từ phía tác giả thì bài tập cũng đã được chỉnh sửa hoàn tất về bộ ~test~. Các bạn đã nộp sai, bây giờ vào nộp lại nhé ! Ngoài ra cũng thực sự xin lỗi các bạn về sự cố lần này ! Chúng mình sẽ rút kinh nghiệm cho những bài tập sau nhé ! Cảm ơn các bạn rất nhiều !

  Update: Đã tiến hành rejudge hết toàn bộ bài nộp và tính điểm lại cho các bạn.