Hình chữ nhật dấu sao

View as PDFAuthor:
Problem type
Allowed languages
C++, Clang, Clang++, Cobol, D, Groovy, Haskell, JS, Lua, Node JS, ObjectiveC, Prolog, Python, Scala
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Dùng lệnh print để in ra hình vẽ sau:

Output

**********
**********
**********

Comments


 • 0
  khai434343    8:44 p.m. 20 may, 2024

  scratch buồn


  • 0
   kay    8:21 p.m. 7 mar, 2024

   print("**")
   print("
   **")
   print("****")


   • 0
    Sangnguyen155    8:27 p.m. 17 oct, 2023

    print('********')
    print('
    ********')
    print('
    ********')


    • 0
     Sangnguyen155    8:25 p.m. 17 oct, 2023

     print('**')
     print('
     **')
     print('****')


     • 1
      Viet_osu    10:27 p.m. 25 sep, 2023

      100đ cho không , giòn tan =)))


      • 1
       namhai2012    8:57 a.m. 12 aug, 2023

       quá dễ r


       • 0
        nothinginhere    9:43 p.m. 27 aug, 2022

        ủa mục đích bài này là tạo ra lm j v:))


        • 14
         tkquanbuianh    1:33 p.m. 28 apr, 2022

         || Hint
         Dễ quá thôi ko chỉ đâu =)))
         ||

         1 reply