Tìm các số chia hết cho 3 trong đoạn a, b

View as PDFTime limit:
Scratch 5.0s
Memory limit:
Scratch 256M

Author:
Problem type
Points: 800 Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Cho hai số tự nhiên \(a\)\(b\). Hãy đếm xem từ \(a\) đến \(b\) có bao nhiêu số chia hết cho 3.

Input

 • Hai số tự nhiên, mỗi số trên mỗi dòng \(a\)\(b\).

Output

 • Một số là kết quả của bài toán.

Example

Test 1

Input
4 
10
Output
2

Comments


 • 1
  uhoh    3:08 p.m. 28 mar, 2024

  include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {
  long long a, b;
  cin >> a >> b;

  long long count = (b / 3) - ((a - 1) / 3);
  
  cout << count << endl;
  
  return 0;
  

  }
  rất hiệu quả


  • 0
   tranthanh05012011    8:30 a.m. 14 oct, 2023
   Spoiler

   print((lambda a,b,c:c(b)-c(a-1))(int(input()), int(input()) ,lambda v:v//3))


   • 0
    vominhhuy786    5:32 p.m. 28 apr, 2023 edited
    sipoiler

    (b/3) - ((a-1)/3)


    • 0
     khoinguyentl2023    12:26 p.m. 20 mar, 2023

     tăng thời gian đi admin


     • 0
      NgoLai    2:32 p.m. 8 feb, 2023

      tăng thời gian đi ad ơiiii


      • 0
       obitidev    2:52 p.m. 28 jul, 2022

       nếu bạn đang dùng C++ thì lưu ý dữ liệu số vượt quá kiểu dữ liệu int đó nha

       || Hint
       số lượng số chia hết cho 3 từ 1 -> k là (k / 3).
       ||


       • 0
        xuanphuc165    2:45 p.m. 17 apr, 2022

        chị ơi, tăng thời gian cho scracth đi chị!

        2 replies