Những chiếc tất

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Levi mở cửa hàng bán quần áo, anh ta có \(1\) đống tất mà cần phải ghép đôi theo màu để bán. Mỗi màu có thể được biểu diễn bởi \(1\) số nguyên dương.

Yêu cầu : Hãy xác định giúp anh ta biết anh ta có thể có tối đa bao nhiêu đôi tất cùng màu.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm \(1\) số nguyên \(n\) đại diện cho số chiếc tất \((1\) \(\leq\) \(n\) \(\leq\) \(100).\)
 • Dòng thứ hai gồm \(n\) số nguyên dương, mỗi số đại diện cho \(1\) màu tất \((\)các số này không lớn hơn \(100)\)

Output

 • Gồm \(1\) số duy nhất là kết quả của bài toán.

Example

Test 1

Input
7
1 2 1 2 1 3 2
Output
2

Nguồn: hackerrank


Comments


 • -7
  PY1ENguyenNamKhang    8:41 a.m. 17 jul, 2023

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • -34
   elsu    8:48 p.m. 7 jun, 2023

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

   1 reply

   • 9
    todonghai2k7    9:56 a.m. 31 aug, 2020

    Bài này nên tăng giới hạn \(n\)