Tổng bình phương

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Chắc hẳn các bạn đã quá quen với cách tính tổng các dãy số như \(1+2+3+\dots+n\) hay \(1-2+3-4+5-\dots+n\).

Hãy tính tổng \(A = -1^2+2^2-3^2+4^2-5^2+\dots\) gồm \(n\) số hạng. Nói cách khác, hãy tính biểu thức sau:

\[A = \sum_{i=1}^n i^2*(-1)^i\]

Input

 • Dòng đầu tiên gồm 1 số \(t\), là số lượng câu hỏi
 • \(t\) dòng tiếp theo, dòng thứ \(i\) gồm số \(n\).

Output

In ra \(t\) dòng, dòng thứ \(i\) là đáp án của bài toán tại câu hỏi thứ \(i\).

Example

Test 1

Input
2
6
9
Output
21
-45

Subtask

 • 50% số test: \(n \le 10^6\)
 • 50% số test: \(n \le 10^9\)

Comments


 • 0
  dxuhai    9:37 a.m. 19 may, 2024

  Em mới học lớp 5
  Mọi người cho em công thức python với

  1 reply

  • 0
   penistone    4:21 p.m. 9 nov, 2023
   Hint

   1 reply

   • -13
    QDNLv_10    10:35 a.m. 27 sep, 2021 edited

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

    1 reply

    • -11
     NguyenTungLam24062010    7:25 p.m. 30 aug, 2021

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.