Mua xăng

View as PDFTime limit:
Scratch 5.0s
Memory limit:
Scratch 64M

Author:
Problem type
Points: 100 (p) Time limit: 0.5s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Bạn muốn mua \(N\) lít xăng, không thừa không thiếu. Tại một tiệm xăng nọ có hai phương thức mua xăng:

 • 1L: Mua 1 lít với giá \(a\) đồng
 • 2L: Mua 2 lít với giá \(b\) đồng

Cho ba số \(N\), \(a\), \(b\). Hãy tính chi phí ít nhất cần để mua đúng chính xác \(N\) lít xăng.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương \(N\) \((1 \leq N \leq 10^9)\)
 • Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương lần lượt là \(a\)\(b\) \((1 \leq a, b \leq 10^9)\)

Output

In ra một số nguyên, là số tiền tối thiểu cần để mua đúng chính xác \(N\) lít xăng tại tiệm xăng đó.

Example

Test 1

Input
5
1 1
Output
3
Note
 • Để mua \(5\) lít xăng, bạn có thể chọn phương án mua: 2L, 2L, 1L có tổng tiền sẽ là \(3\), là kết quả tối ưu.

Test 2

Input
7 
1 7
Output
7
Note
 • Tại trường hợp này, bạn có thể mua 7 lần 1L có tổng là \(7\) tiền. Nếu dù chỉ mua một lần 2L kia đủ để khiến đáp án là \(7\), nên ta không xét đến nó.

Comments


 • 0
  letrinh    11:22 p.m. 7 apr, 2024

  test case thứ 3 sao lại ra 22994887 nhỉ, mọi người giải thích giúp mình với


  • 0
   kenleweb13    9:26 a.m. 31 may, 2023

   test 11 mk chạy sai là sao nhỉ


   • 0
    Motconmeocon    4:45 p.m. 27 feb, 2023 edited
    Ý tưởng

    Mua 1 lít với giá a đồng .
    Mua 2 lít với giá b đồng .
    -> Mua 2 lít với giá 2a đồng và mua 2 lít với giá b đồng.
    Vì cùng số lít nên có thể xét chọn cái nào khả quan hơn, và khi số lít cần mua lẻ, lần cuối chỉ chọn 1 lít.


    • 2
     tknhatbm    8:29 p.m. 29 nov, 2021 edited

     hm


     • -5
      mcsmuscle    2:32 p.m. 9 sep, 2021

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


      • -5
       NguyenTungLam24062010    10:47 a.m. 30 aug, 2021

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       1 reply