Đếm nguyên âm

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 128M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types
Allowed languages
C++, Java, Kotlin, Pypy, Pypy 3, Scratch

Đề bài: Trong thời gian nghỉ dịch thì Minh đã quên hết các nguyên âm là gì và đã quyết định học lại. Vì không có tài liệu nên cậu quyết định học bằng cách lập trình để hiểu rõ (Các nguyên âm là: ~a,e,i,o,u~). Nhưng vì Minh mới học code nên chưa làm được, các bạn coder hãy giúp cậu ấy nhé :D

Input:

 • Nhập vào số tự nhiên ~n~.
 • ~n~ dòng sau là một xâu kí tự ~s~. Đếm số nguyên âm có trong các xâu ~s~ đó.

Output:

 • Kết quả của bài toán

Input:

2
Hello
Bonjour

Output:

2 3

View comments (3)

Comments


 • 0
  tk21phucnguyenxuan  commented on 6:57 a.m. 25 dec, 2021

  giải thích giúp tớ bài này đi mn


  • 0
   nguyendanghau1706  commented on 8:43 a.m. 25 dec, 2021

   đếm trong cái xâu có bao nhiu chữ a,e,i,o,u rùi in cái đếm nớ ra .-.


 • 2
  minhtuanitk20  commented on 5:04 p.m. 24 dec, 2021

  bài cơ bản nên cho tip là : tạo bảng gồm a,e,i,o,u r find trong cái xâu đó có những kí tự trong bảng thì tăng biến đếm ::))