Bảng số tự nhiên 1

View as PDF

Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(𝑛\) (\(𝑛 ≤ 100\)). Hãy in ra bảng số có \(𝑛\) dòng, mỗi dòng in \(𝑛\) số từ 1 đến \(𝑛\):

Input

 • Một số nguyên dương \(n\)

Output

 • Bảng số theo yêu cầu

Ví dụ

Input

4

Output

1 2 3 4
1 2 3 4  
1 2 3 4  
1 2 3 4

View comments (8)

Comments


 • -6
  khoa2008  commented on 9:15 p.m. 21 dec, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 2
   Bright  commented on 9:49 a.m. 17 feb, 2022

   Hack facebook hả bạn


   • 2
    khoa2008  commented on 12:07 p.m. 17 feb, 2022 edited

    đâu link troll đó nhưng mà nó lỗi rồi


 • -9
  khoatran  commented on 9:28 p.m. 4 feb, 2021

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -7
  huybenten10  commented on 7:45 p.m. 6 nov, 2020

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • 1
  new4phanvanquocdat  commented on 5:48 p.m. 10 aug, 2020

  khoa tran trả lời đi


 • -34
  a522QuangNHN  commented on 4:01 p.m. 25 apr, 2020 edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 4
   admin  commented on 9:02 p.m. 26 apr, 2020

   Đưa code lên làm gì vậy Quang?