Bảng số tự nhiên 1

View as PDFAuthor:
Problem type
Points: 100 Time limit: 1.0s Memory limit: 640M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương \(n\) (\(n \leq 100\)). Hãy in ra bảng số có \(n\) dòng, mỗi dòng in \(n\) số từ 1 đến \(n\).

Input

 • Nhập số nguyên dương \(n\).

Output

 • Bảng số theo yêu cầu.

Example

Test 1

Input
4 
Output
1 2 3 4
1 2 3 4  
1 2 3 4  
1 2 3 4

Comments


 • 0
  Avocadorable    2:07 p.m. 29 may, 2024
  n = int(input())
  
  for i in range(n):
    for i in range(1, n):
      print(i, end = " ")
    print(n)
  

  • -17
   khoa2008    9:15 p.m. 21 dec, 2021 edit 2

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

   1 reply

   • -14
    khoatran    9:28 p.m. 4 feb, 2021

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


    • -10
     huybenten10    7:45 p.m. 6 nov, 2020

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


     • -3
      new4phanvanquocdat    5:48 p.m. 10 aug, 2020

      khoa tran trả lời đi


      • -48
       NguyenHuuNhatQuang    4:01 p.m. 25 apr, 2020 edit 2

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       2 replies