Hợp Đồng

View as PDF

Submit solution

Points: 1500 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem types

shiba mới kí một đơn hàng làm đồ ăn đóng gói. Do số lượng khách hàng yêu cầu quá lớn, cậu ấy quyết định sẽ đi tìm đến _minhduc để nhờ anh ấy thiết kế một dây chuyền sản xuất.

Dây chuyền sản xuất bao gồm một số lượng nhất định máy tự động làm đồ ăn. Bằng độ thiên tài của mình, _minhduc có thể làm ra một chiếc máy mà có thể làm được tất cả các công việc, từ sơ chế, làm nóng, hút chân không, đóng gói để bảo quản sản phẩm, chiếc máy đều có thể làm được hết. Tuy nhiên để làm ra một chiếc máy như vậy, _minhduc cần thời gian là 1 ngày. Bên cạnh đó, để một chiếc máy có thể làm ra một sản phẩm đồ ăn đóng gói đạt yêu cầu, cũng cần 1 ngày.

Ban đầu trên dây chuyền không có máy. _minhduc cần làm đủ số lượng máy, sau đó shiba mới có thể vận hành. Thời gian để hoàn thành hợp đồng bằng thời gian mà _minhduc lắp ráp máy cộng với thời gian những chiếc máy làm ra số lượng sản phẩm đạt yêu cầu. Lưu ý thời gian những chiếc máy làm ra sản phẩm được làm tròn lên (ví dụ: \left \lceil \frac{4}{2} \right \rceil = 2, \left \lceil \frac{5}{2} \right \rceil = 3).

shiba thắc mắc, thời gian tối thiểu cần thiết để cậu ấy hoàn thành hợp đồng là bao lâu, bởi hạn chót của hợp đồng càng ngắn thì shiba có thể kiếm được càng nhiều tiền.

Input

 • Dòng đầu chứa một số nguyên dương T (T \leq 10^{5}) - số lượng bộ test.
 • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n (n \leq 10^{12}) - số lượng sản phẩm.

Output

 • Gồm T dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên duy nhất là kết quả của mỗi bộ test.

Scoring

 • Subtask 1 (30\% số điểm): T, n \leq 100.
 • Subtask 2 (70\% số điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Example

Test 1

Input
1
5
Output
5

Comments


 • 0
  hungthpthoahieu2 8:34 p.m. 12 sep, 2023

  ad có thể giải thích đề được ko ạ?


  • 15
   flo 10:54 a.m. 9 sep, 2023

   Đề bài khá khó hiểu và test ví dụ sơ sài nên mong bên ra đề rút kinh nghiệm.

   Lúc đầu đọc mình thấy rất là khó hiểu và phải mất khá lâu để hiểu đề bài luôn ấy.